Kullanım Alanları

stratejİKa Değerlendirme Merkezi aşağıda belirtilen alanlarda olmak üzere uygulanmaktadır.

  • İşe Alım
  • Terfi / Atama
  • Lider / Yönetici Geliştirme Programları
  • Yetenek Havuzu Oluşturma
  • Kariyer Planlama ve Yedekleme
  • Gelişim Programları
  • MT Alımları
  • Eğitim İhtiyaç Analizi Projelerinde

İşe Alım Sürecinde

İşe Alımda Değerlendirme Merkezi uygulamaları adayın mevcut durumunu ve potansiyelini ölçümleyerek, ilgili pozisyona ve şirkete uygunluğunu belirlemeyi hedeflemektedir. Açık pozisyona özgü kurgulanan değerlendirme merkezi araçları doğrultusunda salt bir mülakat dışında daha objektif ve verimli bir ölçümleme yapmaya olanak tanınmış olur. İşe alım sürecinde Değerlendirme Merkezi uygulamaları, doğru kişiyi – doğru pozisyonda işe almak konusunda destek verirken, yanlış kararlar sonucunda oluşan kayıpları da büyük oranda azaltır.

Terfi / Atama Süreçlerinde

Terfi ve Atama sürecinde Değerlendirme Merkezi uygulamalarında amaç çalışanın terfi veya ataması doğrultusunda alacağı yeni görev ve sorumluluklarını yerine getirecek yetkinlik, vizyon, kişilik özellikleri gibi verilere ne kadar yeterli düzeyde sahip olduğunu belirleyebilmektir.

Kişinin mevcut görevini kendinden beklenilen şekilde ve başarılı düzeyde yerine getirmesi bir sonraki kariyer basamağında da aynı başarıyı göstereceği anlamına gelmemektedir. Bu kapsamda terfi ve ataması düşünülen kişinin yetkinlik ve özellikleri düşünülen yeni görevin gerekleri doğrultusunda kurgulanmış bir değerlendirme merkezi uygulaması ile ölçümlenmelidir.

Lider / Yönetici Geliştirme Programları Süreçlerinde

Lider ve Yönetici Geliştirme Programları, şirket yönetici veya yönetici adaylarının şirketi gelecekte daha iyi yerlere taşımaya çalışan, daha verimli iş sonuçları çıkarabilen iyi birer lider / yönetici olarak geliştirmeleri amacı ile ön plana çıkmış uygulamalardır. Bu programlar kapsamda değerlendirme merkezi uygulamaları her bir program katılımcısının güçlü yönlerini ve gelişime açık yönleri belirleyerek mevcut durumları doğrultusunda bireysel gelişim planlarının oluşturulmasına ve Lider ve Yönetici Geliştirme Programlarının içeriğinin kurgulanmasına ışık tutar.

Yetenek Havuzu Oluşturma Süreçlerinde

Yetenek Havuzu programları, kurumun gelecekte ihtiyaç duyacağı –özellikle kritik- noktalara yönelik potansiyelleri iyi olan (yetenekli) kişilerin tespit edebilmek amacı ile kullanılır. Değerlendirme Merkezi uygulaması ile nitelik ve özellikleri uygun kişilerin belirlendiği bir gruptan yetenekli çalışanlar seçim için kurgulanmış bir değerlendirme merkezi ile seçilir, elde edilen veriler ile kişilerin daha başarılı ve yetkin kişiler olabilmesi için gelişim planları oluşturmaya ışık tutar.

Kariyer Planlama ve Yedekleme Süreçleri

Şirketin kariyer planlama ve yedekleme süreçleri doğrultusunda değerlendirme merkezi ölçümlemesi ile kişilerin kariyer hatlarında ilerleyebilmek için mevcut durumları, gelişime açık yönleri ve bir sonraki kariyer basamağı için kendisini yetiştirmesi gereken alanlar belirlenir.

Gelişim / Eğitim Programları

Çalışanların, takımların mevcut durumlarının değerlendirme merkezi ile belirlenmesini takiben gelişime açık yönler için kişiye veya takıma özel olarak kurgulanmış eğitim ve gelişim programlarının oluşturulmasına olanak sağlar.

MT Alımları

Değerlendirme Merkezi şirket yetkinlikleri, kültürü, vizyonu doğrultusunda kurgulanarak yetenekli yeni mezunların şirket bünyesine alınmasına olanak sağlar.

Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim İhtiyaç Analizi, yıllık eğitim planın oluşturulması ve eğitim içeriklerinin belirlenmesi gibi insan kaynakları süreçlerinde çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulur. İki bacaklı olarak yürüyen bu projelerde, birinci kısım pozisyonun sahip olması gereken yetkinlikler iken, diğeri ise pozisyonu dolduran kişide bu yetkinliklerin derecesinin belirlenmesidir. Değerlendirme merkezi sonuçları, çalışanların gereksinimleri ve pozisyonun gerektirdiklerinin evlendirilmesi noktasında devreye girer.