Değerlendirme Merkezi Süreci

stratejİKa Değerlendirme Merkezi sürecimiz aşağıda yer alan şemada belirtildiği şekildedir.

HAZIRLIK AŞAMASI

ÖLÇÜMLENECEK YETKİNLİKLERİN BELİRLENMESİ

Değerlendirme Merkezi uygulamasının ilk süreci uygulamanın hangi amaç için kimlere uygulanacağı ve şirketin bu kapsamda belirlenmiş yetkinlikleri var ise incelenip ölçümlenecek yetkinliklerin belirlenmesidir.

Eğer şirketin belirlediği yetkinlikler yok ise stratejİKa tarafından değerlendirme merkezi uygulamasının hangi amaç ve hangi katılımcılar için yapılacağı bilgisi doğrultusunda bir yetkinlik matrisi oluşturulur ve şirket ile bu kapsamda hem fikir kalınır.

YETKİNLİKLER BAZINDA ARAÇ EŞLEŞTİRMESİ

Ölçümlenecek yetkinlikler ve katılımcı profili doğrultusunda stratejİKa tarafından hangi değerlendirme merkezi araçları kullanılacağı ve hangi araçlar ile hangi yetkinliklerin ölçümleneceği belirlenir.

ARAÇLARIN ŞİRKETE / GRUBA GÖRE DİZAYN / REVİZE EDİLMESİ

Belirlenen değerlendirme merkezi araçları, ölçümlenecek yetkinlikler, şirketin sektörü ve katılımcı profiline göre stratejİKa tarafından kurgulanır. Şirkete özgü bir proje olarak dizayn edilir.

DEĞERLENDİRİCİ/ASSESSOR EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ

Değerlendiricilere ölçümlenecek yetkinlikler ve bu kapsamda dizayn edilmiş araçlar ile ilgili gelinen noktaya ilişkin bilgi verilir. Her bir araçla ölçümlenmesi planlanan yetkinliklere ilişkin beklenilen davranış göstergeleri, cevaplar, tutumlar temelinde danışmanlara /assessorlere gerekli eğitimler/bilgilendirmeler yapılır.

UYGULAMA AŞAMASI

UYGULAMA TAKVİMİNİN OLUŞTURULMASI

Şirket İnsan Kaynakları Departmanları ile katılımcı listeleri, uygulama takvimi, lokasyonu netleştirilerek gerekli planlama yapılır.

KATILIMCILARA UYGULANMASI

Belirtilen tarih ve lokasyonlarda ilgili araçlar (ölçümlenecek kriterler bazında hazırlanmış olan) katılımcılara uzman kişiler tarafından uygulanarak ölçümleme süreci başlar.

RAPORLAMA AŞAMASI

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Her bir katılımcıya ilişkin uygulama sonuçları ve değerlendirici / assessor görüşleri sürece dahil olan tüm danışmanlar tarafından tek tek görüşülerek katılımcının ölçümlenmesi amaçlanan yetkinlikler bazında puanları oluşturularak mevcut durumu çıkartılır.

RAPORLARININ OLUŞTURULMASI

Verilerin değerlendirilmesi aşamasında elde edilen veriler çeşitli grafikler, tablolar desteği ile ayrıntılı bir şekilde oluşturularak kişi bazlı ve IK departmanı raporları oluşturulur. Danışman yorumları raporlara eklenir.

ŞİRKETE GERİBİLDİRİM YAPILMASI

Şirketin talebi doğrultusunda değerlendirme merkezi katılımcılarına mevcut durumlarına ilişkin geribildirim görüşmeleri yapılabildiği gibi yine şirketin talebi doğrultusunda yöneticilere değerlendirme merkezi katılımcılarının mevcut durumlarına ilişkin geribildirim yapılır.