Araçlar / Ürünler

stratejİKa Değerlendirme Merkezi uygulamalarında, uygulamanın amacı, katılımcı profili dikkate alınarak gruba ve şirkete özgü kullanılacak araçlar belirlenir. Değerlendirme Merkezi kapsamı doğrultusunda ölçümleme araçları şirkete özgü olarak revize edilmektedir.

  • Grup Strateji Oyunu
  • Ajandada Bekleyen İşler ( In Tray Exercise )
  • Gerçekleri Bulma Uygulaması
  • Telefonda Yetkinlik Sorgulaması
  • Grup Tartışması
  • Stratejik Karar Alma ve Sunum Simülasyonu
  • Role Play Uygulaması
  • Envanter Uygulamaları
  • Koçluk-Liderlik Uygulamaları
  • Yetkinlik Bazli Mülakat

GRUP STRATEJİ OYUNU

Grup katılımcılarına verilen kurgulanmış bir senaryo kapsamında, kendilerine verilen hedefe belirli görev tanımları, sınırlı bir süre içerisinde ulaşmaları istenir. Bu araç ile katılımcıların başarı odaklılık, liderlik, planlama, organize etme, amaç belirleme, detaylara hakim olma, analitik düşünme, iletişim ve ikna gibi yetkinliklerinin ölçümlenmesi amaçlanmaktadır.

AJANDADA BEKLEYEN İŞLER (IN TRAY EXERCISE)

Katılımcının, bir şirket bünyesinde kendisine belirtilen pozisyonda çalıştığı varsayılarak özel olarak kurgulanmış işleri yapması beklenen bir iş simülasyonudur. Katılımcının birbirine bağlı iş senaryolarına verdiği cevaplar ile önem – öncelik belirleme, planlama, organize etme, problem çözme,  analiz etme, delege etme ve yazılı iletişim vb. yetkinliklerinin ölçümlenmesi amaçlanmaktadır.

GERÇEKLERİ BULMA UYGULAMASI

Katılımcıya verilen bazı kısıtlı bilgiler doğrultusunda ve danışmanın/assessorün rol aldığı bir simülasyon içinde katılımcının çeşitli sorular sorarak eksik ve doğru bilgilere ulaşması beklenir. Bu simülasyon ile katılımcının düşünsel yetenekleri, yaratıcılık, karar verme, belirsizlikler karşısında tutum, düşünce biçimi hakkında veriler elde edilmeye çalışılır.

TELEFONDA YETKİNLİK SORGULAMA

Adaylar hakkında doğru bilgi verebilecek olan kişiler belirlenerek, bu kişilere adayın potansiyeli ve yetkinlikleri hakkında sorular sorularak, yetkinliklerini mevcut işinde kullanma konusunda veriler elde edilir.

GRUP TARTIŞMASI

Grup katılımcılarına verilen bir konu doğrultusunda kişisel kararlarını almaları, kişisel kararların ardından ise grup olarak ortak bir karara varmaları istenir. Grup kararını alma aşamasında katılımcıların birbirlerini ikna etmeleri beklenir. Bu uygulama ile ikna, etkileme, liderlik, stratejik bakış açısı, sözel iletişim, beden dili, vizyon vb. yetkinlikler ölçümlenmeye çalışılır.

STRATEJİK KARAR ALMA ve SUNUM SİMÜLASYONU

Katılımcılara farklı koşul ve özelliklere sahip senaryolar verilerek, senaryolar arasından stratejik bakış açısı dikkate alınarak karar vermeleri istenir. Seçimlerine ilişkin gerçekleştirdikleri sunum ve aldıkları kararlar doğrultusunda stratejik bakış, vizyon, problem çözme- karar alma, başarı odaklılık, girişimcilik, detaylara hakim olma, analitik düşünme, planlama-amaç belirleme, iletişim, beden dili ve sunum yetkinliklerinin ölçümlenmesi hedeflenir.

ROLE PLAY UYGULAMASI

Değerlendirme merkezinin amacı, ölçümlenecek yetkinlikler ve katılımcının değerlendirildiği pozisyon doğrultusunda değerlendirici/assessorün rol aldığı bir senaryo oluşturulur. Genel olarak verilen bilgiler ışığında katılımcının kurgulanan bu senaryo içerisinde kendisine verilen rolü uygulaması beklenir. Genellikle işe özü olarak karşılaşılan bir durum karşısında katılımcının kararları, iletişimi, tepkileri, yaratıcılığı, olaylara bakış açısı ölçümlenmeye çalışılır.

ENVANTER UYGULAMALARI

Katılımcının ölçümlenmek istenen konu ile ilgili mevcut durumunu belirlemeyi amaçlar envanterlerdir. Değerlendirme Merkezinin içeriği ve amacı doğrultusunda hangi envanterlerin kullanılacağı belirlenir. Kişilik envanteri, yetkinlik envanteri, liderlik envanteri, koçluk envanteri değerlendirme merkezi uygulamalarında kullanılan başlıca uygulamalardandır.

KOÇLUK – LİDERLİK VAKA ÇALIŞMASI

Katılımcının koçluk ve liderlik yetkinliklerinin seviyesini, hangi koçluk ve liderlik tiplerine yatkın olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Katılımcıya verilen çeşitli vakalar içerisinde karar vermesi veya seçim yapması beklenir.

YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT

stratejİKa Değerlendirme merkezi kapsamında yer alan tüm ölçümleme araçlarından elde edilen veriler yetkinliklere dayalı bireysel mülakat ile desteklenmektedir. Bireysel mülakat STAR tekniği kullanılarak, kritik olaylara dayalı davranışsal mülakat yöntemi ile  kişilerin yetkinliklerinin derecesinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.