Raporlama İçeriği

stratejİKa Değerlendirme Merkezi kapsamında elde edilen veriler değerlendirme aşamasına dahil olan tüm danışmanlar ile birlikte değerlendirilir ve katılımcının mevcut durumu çıkartılır. Elde edilen veriler ışığında ayrıntılı grafik ve genel görüşlerin yer aldığı raporlar oluşturulur.

Raporlarda katılımcının kişisel özelliklerine ilişkin veriler, yetkinlik puanları, güçlü yönleri gelişime açık yönleri ve değerlendirici / assessor yorumları yer almaktadır.

Her bir katılımcıya ilişkin kişi bazlı raporlar dışında, İnsan Kaynakları departmanına özel tüm katılımcılar için oluşturulan genel tablo ve mevcut durum grafikleri ayrıca oluşturularak teslim edilir. Böylelikle gruba ilişkin genel bir bakışın ve değerlendirme sonucunun oluşması sağlanır.

Raporlama aşamasında da belirtildiği üzere, firmanın isteği doğrultusunda İnsan Kaynakları departmanı ve şirket üst yönetimine katılımcılara ilişkin elde edilen veriler bir toplantı ile bildirilebilir. Bununla birlikte yine firmanın talebine bağlı olarak her bir katılımcıya mevcut durumlarına ilişkin geri bildirim yapılarak bilgi verilir.  Güçlü ve gelişime açık yönleri ayrıntılı bir şekilde aktarılarak, gelişime açık yönlerini kuvvetlendirmek amacı ile bireysel gelişim planları danışman / katılımcı ortak kararları ile oluşturulur.