stratejİKa Değerlendirme Merkezi

Rekabet her geçen gün daha sert daha acımasız bir hal almakta. Şirketler için verimli ve kaliteli olmak gereklilik-zorunluluk şartına dönüşmüş durumda. Rekabet bu kavramların yanına (ve hatta ötesine), inovatif olmayı bir yeterlilik şartı haline getirmeye başladı. Bu nedenle de şirketler daha yetkin daha yetenekli kişilerle çalışma zorunluluğu içine giriyorlar. İş yaşamında yaşanan bu zorluklara Y kuşağının elde edilmesinin ve elde tutulmasının zorluğu gibi diğer konularda eklenince, yetenek yönetimi ve dolayısıyla değerlendirme ve gelişim merkezi (assessment ve development centre) uygulamaları, hızla şirketlerin ve İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinin gündemlerinde yer almaya başladı.

stratejİKa eğitim danışmanlık olarak bu konularda farklı sektörlere ve farklı pozisyonlara yönelik olarak (lider geliştirme, talent pool-yetenek havuzu, seçme yerleştirme, terfi-atama, MT -management traine, kariyer planlama ve geliştirme gibi, İKY uygulamaları ve süreçlerinde) hizmetler vermekteyiz.