Nedir?

Değerlendirme Merkezi, kişinin mevcut yetkinliklerinin ve potansiyelinin bir grup kurgulanmış araçlar doğrultusunda ölçümlenmesini/analiz edilmesini içeren uygulamalar bütünüdür.

Kişinin sahip olduğu yetkinliklerin ve seviyelerinin, değerlendirildiği pozisyonun gereği olan yetkinlikler ile karşılaştırılmasını sağlayarak, doğru kişiye doğru yatırımlar yapılması değerlendirme merkezinden elde ettiğimiz veriler ışığında sağlanabilinir.

Değerlendirme Merkezi’nin tarihçesine aşağıda belirtilen şekilde gelişmiştir.

1930’lar…

İlk olarak; II. Dünya Savaşı sıralarında orduya alınacak asker seçimlerinde kullanılmıştır. Yalnızca seçimlerin yeterli olmadığını gören yetkililer daha sonraki zamanlarda eğitim ve gelişimlerine yoğunlaşmışlardır.

1970’ler…

Sonraki zamanlarda, Amerika’nın büyük bir firmalarından AT&T 422 kişilik bir orta kademe için yönetici seçimi yaparlar. Elde edilen sonuçlar etkileyici olmuştur…

2000’ler…

Günümüzde ise, artan rekabetçi ortam ile beraber şirketler daha iyi elemanlar seçme, seçtikleri yetenekli çalışanların gelişimini sağlamak ve “star” olarak nitelendirilen çalışanları elde tutmak için İnsan Kaynaklarının önemini arttıran projelere ağırlık vermeye başlamışlardır. İşte bu noktada değerlendirme merkezi uygulamaları artan rekabetin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Günümüzde, yetenekli çalışanı işe almak, geliştirmek ve elde tutmak konularının önem kazanması ile birlikte değerlendirme merkezi uygulamaları da İnsan Kaynakları süreçleri arasında oldukça önemli ve kullanılan bir süreç haline gelmiştir..