Amaçları Nelerdir?

DEĞERLENDİRME MERKEZİNİN ÖNEMİ VE SAĞLADIĞI FAYDALAR

  • Doğru adayın işe alınmasını sağlar.
  • Doğru adayın terfi/atama ile doğru pozisyonlarda çalışmasını sağlar.
  • Çalışanların/adayların güçlü yönlerini ve gelişime açık yönlerinin (mevcut durumlarının) tespit edilmesini sağlayarak gelişimlerine bir yol haritası oluşturur.
  • Objektif bir ölçümlemeye olanak sağlar.

DEĞERLENDİRME MERKEZİ KİLOMETRE TAŞLARI

YETKİN ÇALIŞAN

Değerlendirme merkezi uygulamalarının orduya asker alımıyla başladığını belirtmiştik. Asker alımlarıyla başlayan bu süreç nasıl oldu da iş hayatında bu kadar yaygın olarak kullanılan bir süreç haline geldi?

Artan rekabet, insanın önemini her geçen gün arttırmış ve arttırmaya devam etmektedir. Bir başka deyişle, şirketler daha yetenekli ve yetkin kişiler ile çalışmak ihtiyacı ve isteği içerisine girmişlerdir. Bugün gelinen noktada yeteneğin elde edilmesi, tutulması, geliştirilmesi ve doğru yerde değerlendirilmesi geçmiş yıllara göre çok daha fazla önem kazanmıştır.

YETKİNLİK

Bir İşte Üstün Performans Elde Etmemizi Sağlayan; Bir Grup Bilgi, Beceri ve Güdü, Tutum, Kişilik Özelliklerinden Oluşan Faktörlerdir.