Uygulama Aşamasında Önemli Noktalar

Değerlendirme merkezi uygulamalarının kurulumu ve araçların kurgulanması dört ana bölümde incelenebilir. Şirketler değerlendirme merkezi süreçlerini uygularken aşağıda belirtilen noktalara dikkat edebilirler.

1. DEĞERLENDİRME MERKEZİ Öncesi:

Değerlendirme merkezine alınacak kişilerden beklenilen yetkinliklerin net bir şekilde tanımlanmış olması gerekmektedir.

2. DEĞERLENDİRME MERKEZİ Kurulumu – Araçların Tasarlanması:

Yetkinlik ve araçların eşleştirilmesinin yapılması. (Hangi araç, neyin ölçümlenmesini sağlayacaktır.)

Araçların açık ve anlaşılır olması.

Değerlendiricilerin eğitiminin gerçekleştirilmesi.

3. DEĞERLENDİRME MERKEZİ Uygulaması – Araçların Uygulanması:

Değerlendirme merkezi uygulamalarına başlamadan önce, ölçümlenecek kişilere bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Katılımcıların neden ölçümlendiklerini ve sonuçların ne tür girdiler sağlayacağını bilmeleri daha bilinçli bir değerlendirme merkezi uygulamasını sağlayacaktır.

4. DEĞERLENDİRME MERKEZİ Sonrası:

Değerlendirme merkezinin gerçekleştirilmesinden sonra geribildirimin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme merkezinin sonuçları raporlanmalıdır.

Bireysel gelişim planları oluşturulmalıdır.