Değerlendiricilerin Seçimi ve Eğitimi

DEĞERLENDİRİCİLERİN SEÇİMİ

Şirketlerin uyguladığı değerlendirme sürecinin daha etkin ve verimli bir hale getirilebilmesi değerlendiricilerin seçimi ve eğitimi ile mümkündür;

Şirketi iyi tanıyan, yapısını bilen ve yetkinliklerine hakim kurum içi değerlendiricilerin uygulamaları gerçekleştirmesi ile ya da danışman bir firmanın bağımsız olarak değerlendirme sürecini uygulaması ile mümkündür.

Değerlendirme merkezi uygulamalarının şirket içi değerlendiriciler tarafından uygulanması durumunda, değerlendiricilerin değerlendirme merkezi eğitimi alması, değerlendirme merkezi sürecinin daha etkin ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Değerlendirici olarak seçilecek kişilerin öncelikli olarak şirketin yapısını çok iyi hakim olan kişiler tarafından seçilmesi çok büyük önem taşır. İkinci öncelikli konu ise değerlendirme merkezi uygulamasının amacını bilmesi gerekmektedir. Uygulamalar için birden çok değerlendiricinin seçilmiş olması değerlendirme merkezi sürecini tek yönlülükten çıkaracaktır. Bireyler üzerinde birden çok bakış açısının var olması daha adil ve objektif bir ölçümleme yapılmasını sağlayacaktır.

Danışman firmanın değerlendirme merkezi uygulamalarını gerçekleştirebilmesi için kurum ve ölçümlenecek pozisyonların yetkinliklerini çok iyi bilmesi ve araçlarını da buna uygun kurgulaması gerekmektedir. Bunun en önemli avantajı, değerlendirme merkezi uygulamalarının uzmanlarca gerçekleştirilmesi ve bağımsız bir taraftan yapılarak sistemin tarafsızlığını ve objektifliğini vurgulamasıdır. İkinci önemli avantajı ise, değerlendirme merkezi araçlarının seçiminin uzmanlar tarafından yapılması, mevcut araçların revizyonu ve profile göre yeni araçların oluşturulması konusunda profesyonellik sağlayacaktır.

DEĞERLENDİRİCİLERİN EĞİTİMİ

“Değerlendirici Eğitimi” olarak adlandırılan bu eğitimde değerlendiriciler hem genel olarak yetkinlikler ve ölçümleyecekleri yetkinlikler hakkında hem de ölçümleme araçlarına ilişkin bilgi sahibi olurlar.

Değerlendirici Eğitimi de standart içeriklere sahip olmakla beraber, şirketlere özgü revize edilebilir / geliştirilebilir olması gereken eğitimlerdir.

DEĞERLENDİRME MERKEZİ EĞİTİMİ (DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ)

Eğitimin en önemli amacı ve kazandırmayı hedeflediği beceriler iki başlıkta toplanır. Birincisi; yetkinlikler, ikincisi ise değerlendirme merkezi araçları ve bunların kullanımına ilişkindir.

Yetkinlikler bölümünde;

 • Yetkinlik nedir?
 • Yetkinliklerin Önemi
 • Yetkinliklerin Sınıflandırılması ve Derecelendirilmesi
 • Yetkinlik Gereklilik Seviyeleri
 • Yetkinlik Davranış Göstergeleri
 • Yetkinlikler ve İnsan Kaynakları Süreçlerinde Kullanımı
 • Yetkinliklerin Değerlendirme Mermezi Sürecindeki Kullanımı ve Önemi

Değerlendirme Merkezi Bölümünde;

 • Değerlendirme Merkezi- Süreci
 • Değerlendirme Merkezi- Hedefi
 • Değerlendirme Merkezi- Uygulamaları
  • Bireysel Uygulamalar
  • Grup Uygulamaları
  • Envanter Uygulamaları
 • Değerlendirme Aşaması
 • Değerlendiricinin Dikkat Etmesi Gerekenler
  • Değerlendirme Süreci Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Değerlendirme Merkezi Sürecinde Değerlendirilenlere Yönelik Dikkat Edilmesi Gerekenler